Klimatická změna

Nefunkční potravinový systém – živořící pěstitelé, nespravedlivá distribuce a nespokojení zákazníci – vytváří celou řadu dalších problémů. Ovlivňuje přírodu a naše životní prostředí, čímž ještě více komplikuje život pěstitelům.

Zemědělství se na celosvětových emisích skleníkových plynů podílí téměř z jedné třetiny, přičemž asi polovina připadá na samotnou zemědělskou výrobu a druhá polovina je zapříčiněna odlesňováním a degradací půdy. I doprava potravin z místa na místo je zdrojem emisí, ačkoli v tomto případě jde o komplexní trade-off, u kterého je velmi obtížné posoudit, zda je výhodnější pěstovat potraviny lokálně tam, kde budou spotřebovány, anebo sezónně někde jinde. Další skleníkové plyny vznikají, když se ztracená nebo zkažená část úrody dostane na skládku – nejsmutnější je, že už při výrobě těchto nepotřebných potravin se do ovzduší zbytečně vypouštěly skleníkové plyny. Všechny tyhle zdroje emisí se sčítají a přispívají ke klimatickým změnám.

Další škody na životním prostředí mohou napáchat chemikálie jako dusíkatá hnojiva, která se využívají v moderním zemědělství. Ačkoli mají tyto látky zlepšovat úrodu, největší část jich uniká do volné přírody, kde páchají obrovské škody. Velké množství hnojiva splachují deště do řek, kde „hnojí“ řasy, které se přemnoží, vykvetou a spotřebují všechen vodní kyslík, čímž zabijí ryby a všechno ostatní, co v řece žije. Některé řasy navíc vylučují toxiny, které jsou nebezpečné divoké zvěři, ale i lidem.

To všechno dohromady – změny klimatu a škody na životním prostředí – se podepisuje na kvalitě i kvantitě zemědělské půdy, na sezónní dostupnosti vodních zdrojů a na úrodě. Tyto změny berou nejchudším obyvatelům světa možnost vypěstovat potraviny pro své rodiny a komunity.

Odkaz na trailer k filmu s českými titulky Vražedná pole.

Více ke změně klimatu www.zmenaklimatu.cz

Vypočítejte si vlastní dopad na klima a zjistěte, jaká je vaše uhlíková stopa


e-max.it: your social media marketing partner