Problém

Pokaždé, když otevíráme svou ledničku, vstupujeme do globálního potravinového systému. Zní to podivně, ale je to pravda. Tento systém je neskutečně komplexní sítí spojující všechny lidi, podniky, organizace a vlády, jež se podílejí na výrobě, distribuci, prodeji a spotřebě potravin. Ať už jsme kdokoliv a žijeme kdekoliv na této planetě, potraviny, které jíme, nám dodává tento globální potravinový systém.

V současné době však tento systém zdaleka nefunguje bez problémů.

Je to systém, který je zodpovědný za to, že každý den hladoví téměř miliarda lidí.

Je to systém, který způsobil, že v nadpoloviční většině vyspělých zemí trpí více než 50 procent populace nadváhou.

Je to systém vyznačující se nestálostí cen, která ztrpčuje život drobným výrobcům i spotřebitelům;

systém, kterému stále výrazněji vládne nepočetná skupina nesmírně mocných korporací;

a také systém, jenž do značné míry přispívá ke klimatickým změnám, přičemž je na tyto změny sám velmi citlivý.

Je to systém nespravedlivý, a navíc neudržitelný.

KLIMATICKÁ ZMĚNA

POTRAVINOVÁ KRIZE

NEFÉROVÝ OBCHOD


e-max.it: your social media marketing partner