Partneři

Hnutí duha

Hnutí duha

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. V oblasti zemědělství proto podporuje zdravé ekologické zemědělství, které zajišťuje pestrou a neznečištěnou krajinu, důstojné podmínky pro zvířata i místo pro přírodu: pro ptáky, motýly i květiny. A v neposlední řadě dodává potraviny, kterým se dá důvěřovat. Hnutí DUHA podporuje především místní jídlo, které po cestě na náš stůl zbytečně neurazilo tisíce kilometrů, je zdravé, čerstvé a bez nepotřebných obalů. Proto Hnutí DUHA vytvořilo adresář stovek farmářů, kteří prodávají své zboží přímo spotřebitelům.

www.hnutiduha.czMargit Slimáková

Margit Slimáková

PharmDr. Margit Slimáková je specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se poradenství a osvětě, publikační i přednáškové činnosti.

www.margit.czMlsná kavka

Mlsná kavka

Mlsná kavka je vegetariánská restaurace, která pod jednou střechou a v jedné kuchyni spojuje kvalitní bezmasá jídla a pracovní uplatnění lidí znevýhodněných na trhu práce. Vznikla jako společný projekt Občanského sdružení Green Doors a Filipa Kavky Smiggelse.

www.mlsnakavka.czPravý domácí časopis

Pravý domácí časopis

Pravý domácí je náš mediální partner. Je to časopis o všem, co je skutečné. Je o ekologii, soběstačnosti, rodině, fair trade, řemeslech, přírodě, bydlení, zahradě, vaření a o řadě dalších témat.

www.pravydomaci.czBez obalu

Bez obalu

Bez obalu umožňuje nákup kvalitních a zdravých potravin na váhu do znovupoužitelných obalů. Spojuje tak lidi, kteří odmítají konzumní trend „nakup a vyhoď!“ a kterým je spíše blízká myšlenka kvalitních, opakovatelně použitelných a opravitelných produktů.

www.bezobalu.orgNaZemi

NaZemi

NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání, zasazuje se o zodpovědnost firem v oblasti jejich dodavatelského řetězce a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudých pěstitelů a řemeslníků ze zemí globálního Jihu.

www.nazemi.czVeronica

Veronica

Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím.

www.veronica.czCooLAND

CooLAND

CooLand je platforma sdružující odborníky zabývající se různými aspekty krajiny.

www.cooland.czFairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko zastupuje Fairtrade International v České republice a na Slovensku, zabývá se marketingovou podporou certifikační známky FAIRTRADE®, podporou prodeje fairtradových výrobků a monitoruje český a slovenský trh s fairtradovými produkty.

www.fairtrade-cesko.czPRO-BIO LIGA

PRO-BIO LIGA

PRO-BIO liga je samostatnou spotřebitelskou pobočkou největšího českého spolku ekologických hospodářů – Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk. Má 300 členů. Posláním PRO-BIO ligy je informovat a chránit spotřebitele potravin, přispívat k celoživotnímu vzdělávání a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost.

www.biospotrebitel.czAMPI

AMPI

Poslání Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI) je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů v České republice. Zastřešuje vznik a fungování místních potravinových systémů v ČR (komunitou podporovaného zemědělství, komunitních zahrad aj.). Funguje na principech sdílení, udržitelnosti a otevřenosti novým podnětům. Podporuje ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

www.asociaceampi.czKlimatická koalice

Klimatická koalice

Klimatická koalice je  platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích.

www.zmenaklimatu.czEurosolar

Eurosolar

Český sluneční informační server. Česká pobočka mezinárodní evropské organizace Eurosolar - evropské sdružení pro obnovitelné zdroje. Česká sekce se zabývá propagací ovnovitelné energie na školách, vydává memoranda reagující na aktuální dění v politice obnovitelných zdrojů a uděluje české sluneční ceny v oblastech projektů obnovitelné energie.

www.eurosolar.cz