Klimatická snídaně

Klimatická snídaně

Jak spolu souvisí naše snídaně a globální oteplování? Přispíváme tím, co jíme ke klimatické změně?

Víceletým gymnáziím a středním školám nabízíme možnost zúčastnit se nového vzdělávacího programu „Klimatická snídaně“. Dva vyškolení lektoři zajistí celý průběh programu.

Během programu nejprve společně posnídáme a každý identifikuje původ, zpracování a transport  jednotlivých potravin svého menu. Zjištěná fakta (sezónnost, rostlinné a živočišné výrobky,  zpracování a balení potravin atd.) budeme ve skupinové práci, přednášce i simulační hře dávat do souvislosti s emisemi skleníkových plynů a globální změnou klimatu. V závěru budeme hledat individuální příklady i politické rámce spotřebitelského chování, které je „klima friendly”.  

  • Žáci se seznámí s hlavními pojmy souvisejícími se změnou klimatu (CO2, počasí, klima, skleníkový efekt…).
  • Zjistí, jaké jsou souvislosti mezi spotřebou potravin a dopady na podnebí a uvědomí si globální následky plynoucí ze změny klimatu.
  • Jsou schopni reflektovat svou vlastní roli v globálním systému.
  • Vypracují a shromáždí různé možnosti, jak se jako spotřebitelé potravin můžeme chovat udržitelně a šetrně ke klimatu a jaká je naše individuální zodpovědnost

Délka: 4 x 45 min
Cílová skupina: víceletá gymnázia a SŠ
Počet žáků: max. 30
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: minimálně 3 000 Kč (2 x 1 000 Kč lektorné, min 500 Kč nákup snídaně a tisk, 500 Kč režie) + doprava


e-max.it: your social media marketing partner